Tour Mẹ nam hải - Mẹ đông hải Bạc liêu

Thuê Xe Cà Mau - Tour du lịch Liên tỉnh
- Chuyến: Cà Mau đi Mẹ nam hải - Mẹ đông hải - Nhà máy điện gió Bạc liêu
- Loại xe: Ford transit
- Thời gian: 1 ngày
- Liên hệ 0888.153.539

Mẹ Nam Hải - Bạc Liêu
Mẹ Đông Hải (Chùa Hưng Thiên) - Bạc Liêu




Nhà Hàng Công Tử Bạc Liêu

Nhà Mát Bạc Liêu

Nhà Máy Điện Gió Bạc Liêu

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.